Mentor

„K Aleši Neusarovi jsem se dostal na doporučení kolegy z branže. Cítil jsem potřebu probrat výzvy ze života jednatele firmy a byznys konzultanta s profesionálem na naslouchání. Aleš je vnímavý, sympatický a pozorný pán, který nenápadným úsměvem a tichým hlasem přímo vybízí ke společnému probrání libovolných témat. Už jsme se spolu setkali vícekrát a pokaždé mi byl inspirací k sadě témat, která se mi v práci a v životě objevila. A nejde jen o řešení „teď a tady“, jako spíše systémové řešení tak, abych se se situací uměl vyrovnat dlouhodobě. Dlouhodobě a s přesahem – ať už je téma pracovní či osobní. A když se mi jeho první rada z jakéhokoliv důvodu nezamlouvá, zaloví v paměti a vytáhne sadu dalších možností, jiné úhly pohledu a najde přístup, který mi sedí. Aleši – děkuji Vám.“Jan Krchňák, spolu-zakladatel a jednatel, RainFellows

Jazykový mentoring

Pomohu Vám ovládnout cizí jazyk – rychle a napořád. Aby jazyk pro vás již nebyl „cizí“. Nejsem jazyková agentura, ale ukážu Vám, jak se jazyk opravdu rychle, v řádu měsíců, naučit jako samouk či s dopomocí mne jako jazykového mentora. U angličtiny nabízím i jazykové materiály upravené pro rychlé a efektivní ovládnutí jazyka. Jazyk se naučíte na úroveň B1 či B2 (čili bez problémů se dorozumíte nebo dostatečně porozumíte většině filmů) zhruba mezi cca 4 až 6 měsíci a slušně můžete zvládnout jazyk dle vstupní úrovně již za 2 či 3 měsíce. Důležitá je kombinace motivace, frekvence učení, materiálu, který se učíte a hlavně jak se učíte. Není potřeba jazykový talent. Pokud umíte česky, můžete umět i cizí jazyk. Můžete se ho dokonce naučit i jako samouci dostatečně dobře. V reálných situacích ho pak budete už jen udržovat či rozvíjet. Učení se jazyku je nikdy nekončícím procesem. Ale osvojení si dostatečné jazykové kompetence by nemělo dlouho trvat – jinak selžeme, protože nedostatečná znalost = jazyk je k ničemu. V přístupu k jazykům využívám znalostí a dovedností získaných z kognitivní psychologie, psychologie učení, konferencí polyglotů, Oxford 3000, nejlepších zahraničních učebnic pro samouky (např. Assimil, Pimsleur, The Michel Thomas Method, Global, Tim Ferris) a zkušeností s vlastním učením se jazykům. Motivace je klíčem, a proto budete mít po celou dobu mne jako mentora a psychologa, který Vám pomůže překonat obtíže na cestě, upravit učební plán, a dělat vše proto, aby jste na cestě tentokrát neselhali. Chcete vědět více? Podívejte se na video níže na video nebo mi rovnou zavolejte či napište. Pokud kliknete na tlačítko pustit a následně na tlačítko YouTube, pak se dostanete přímo na stránku YouTube, kde je i obsah, kde se dají jednotlivé části přednášky hodinové přednášky přeskakovat. 

„Výuka bez drilu a zkoušení, snadná, zábavná, časové nenáročná. Jediný požadavek je nepřerušit cestu. A to se vám ani nebude chtít, protože se těšíte na každou další lekci a přitom nenápadně a přirozeně získáváte stále větší důvěru v to, že i vy můžete mluvit a rozumět anglicky. Kontakt s mentorem je nezanedbatelný bonus.“ Michaela, 45 let

Nevěřila jsem, že je možné se za pár měsíců naučit anglicky. Už jsem to zkoušela tolikrát a nikdy to nevyšlo. Teď po zhruba dvou měsících vidím ohromné pokroky. Začínám rozumět filmům, jsem schopná napsat anglicky mail a domluvím se (sice jednoduše) s rodilými mluvčími. V čem je to jiné? Asi v tom, že mám skutečnou podporu, kdykoliv to potřebuji, jedna lekce mi zabere kolem 30 minut, což si většinou najdu a texty jsou zábavné, takže se na ně těším, a učebnice mne nezatěžuje zbytečnostmi, které teď nepotřebuji – např. gramatikou nebo množstvím slovíček. Učím se, aniž bych měla pocit, že se učím.“ Martina, 42 let

Aktuální ceník jazykového poradenství a mentoringu:

Komplexní diagnostika anglického jazyka: poslech, rozhovor, čtení, schopnost vštípit si nová slova, výslovnost, motivace, učební a psychologické bariéry atd. (cca 1,5 – 2 hodiny) 2500,- Kč.

Komplexní diagnostika anglického jazyka + doporučení, jak se učit cizí jazyk + možnosti na míru, jaké k tomu použít materiály, pomůcky apod.  5000,- Kč.

Jazykový mentoring (2,5 měsíce) – část POROZUMĚNÍ: unikátní originální systém výuky anglického jazyka, který vám nedovolí na vaší vytoužené cestě selhat. V této části budete rozvíjet primárně porozumění mluvenému slovu a textu a částečně i psaní, gramatiku a překlad. Po skončení budete překvapeni, jak rychle a jak mnoho se dá porozumět, aniž byste měli extra velkou slovní zásobu. Každý týden telefonická podpora od jazykového mentora a zároveň psychologa; krizová telefonní intervence – pomoc s překonáním učebních či psychologických bloků na cestě ke zdolání jazyka + zdarma unikátní učební materiály. 7800,- Kč.

Jazykový mentoring (2,5 měsíce) – část MLUVENÍ: unikátní originální systém výuky anglického jazyka, který vám nedovolí na vaší vytoužené cestě selhat. V této části budete rozvíjet primárně mluvení a překlad a částečně také psaní a gramatiku. Po skončení budete schopni jednoduše vyjádřit téměř cokoliv, reagovat přirozeně na rodilé mluvčí a nebudete se bát mluvit. Každý týden telefonická podpora od jazykového mentora a zároveň psychologa; krizová telefonní intervence – pomoc s překonáním učebních či psychologických bloků na cestě ke zdolání jazyka + doporučené učební materiály. 7800,- Kč. 

Firemní kurzy a přednášky

Nebát se a vidět věci jinak, není jednoduché. Mnoho lidí dnes má pocit, že vidí věci jinak, nicméně při bližším pohledu není možné přehlédnout, že mnozí (často zřejmě nevědomky) opakují již řečené a vybádané, jiní sice věci formulují jinak, ale bohužel scestně. Toto není případ Aleše a opakovaně mě vyprovokoval k zamyšlení nad mnoha denními pravdami a zvyky, které někdy ani nepodrobuji kritické úvaze a pracuji s nimi. Opakovaně mě potěšil a přiměl se zasmát, když obnažil některé předsudky či nepřesnosti. Mám rád chytrou a vtipnou provokaci a mám rád, když ve svých řadách máme kolegy, investující energii a čas do kritického přehodnocení věcí okolo nás. Mnoho prací a příspěvků Aleš předkládá k úvaze a zastavení a vnímám toto jeho počínání jako určitý druh služby oboru a jsem za něj rád.“Michal Miovský, profesor, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Pomáhám jednotlivcům či týmům prostřednictvím mentoringu, supervize, konzultací, přednášek a kurzů. Nejraději dělám intervence přímo na míru. Níže je několik témat, kterým se opravdu rád věnuji. Možná nás společně napadnou i jiná. Mám rád pestrost v životě a pomáhám vidět stinné i světlé stránky.

JAK SE UČIT JAZYKY – Učili jste se léta cizí jazyk, a přesto jste „věčný začátečník“? Pak jste na tom podobně jako většina Čechů, Slováků, Španělů, Francouzů apod. Není to jenom tím, že byste se nesnažili nebo neměli talent, i když obojí samozřejmě pomáhá. Viníkem je zejména systém vzdělávání jazyků, který je založen na tupém memorování a dalších neefektivních metodách. Více zde

SEBEVZDĚLÁVÁNÍM KE SKUTEČNÝM KOMPETENCÍM – Učíme se celý život. Pro mnohé z nás je neustálé sebevzdělávání se jedinou možností, jak dělat dlouhodobě co máme rádi. Proto je paradoxem, jak málo to umíme. Důsledkem je učení pomocí neefektivních metod, které nevedou k získání dostatečné, v reálném životě využitelné kompetence. Více zde

SPOKOJENOST V ŽIVOTĚ – Každý z nás má schopnost být v životě spokojený. Někdy se ale z různých důvodů spokojenosti nedaří prosadit. Jak jí pomoci? Někdy jde o relativně malé změny v životě a jindy je potřeba dlouhé práce krůček po krůčku. Všichni ale můžeme žít o něco lépe a být spokojenější a my vám ukážeme cesty, jakými můžete jít a místa, kde hledat.

JAK SE ZMĚNIT nebo JAK MĚNIT DRUHÉ – Někdy víme, co nám v životě brání, ale změna je přesto příliš složitá. Jindy potřebujeme, aby se změnil někdo jiný kolem nás. Jak jít na změnu chytře? Co může pomoci druhým změnit se – zejména tehdy, když se jim do toho nechce nebo ani neví (necítí), že by se změnit měli? Víme jaká je to dřina. Sami jsme to mnohokrát zažili. Taky díky tomu umíme pomoci, aby změna nebyla zbytečně bolavá a netrvala věčnost. Ne vždy to vyjde, ale šance na změnu se může hodně zvýšit.

PRÁCE S ČASEM – Témata chronos = hodiny, deadliny; kairos = čas vhodný, dobrý čas, vhodná příležitost; realistický time-management = ten který nezabírá více času než žít bez něj, co je dobré plánovat a co raději ne; prožívání času = to nejdůležitější, není ani tak důležité kolik toho děláme, jak to, jak se přitom cítíme my a lidé kolem nás; work-life balance; čas s blízkými, čas na sebe, čas na práci anebo prostě jen „čas“?

ROZHODOVÁNÍ SE – Jak se rozhodovat, když na to máme jen pár minut? Jak se rozhodovat, pokud jde o důležitá rozhodnutí, na která máme dostatek času? Rozhodování o maličkostech i věcech velkých. Jak se rozhodnout, když dobré řešení neexistuje anebo je více možností, z nichž každé má „něco“ do sebe. Proč seznamy pozitiv a negativ moc nefungují? V čem nám (ne)mohou pomoci druzí lidé? A k čemu nám pomáhá mít jasno v našich hodnotách?

JAK NAJÍT SVŮJ KOMPAS – Kam v životě směřovat? Jak to poznat? Jak moc věřit druhých lidem, když každý říká něco jiného (obvykle to „své“)? Co si z toho (ne)vybrat? Co s tou nejistotou? A je vůbec jistota možná? Pokud ano, v čem? Role náhody, zkoušení, chyb v životě (náročný kurz – jen pro lidi připravené na možné změny).

JAK NAJÍT FIREMNÍ KOMPAS – Kam by mohla (měla) organizace směřovat? Bude nutné se s někým nekompatibilním rozloučit nebo je možné najít nějaký společným průnik? Vize, hodnoty reálné = ne ty často jen proklamované na webech. Profit. Hodnota. Spokojenost lidí ve firmě i zákazníků. (Ne)kompromisy.

JAK DÁVAT ZPĚTNOU VAZBU – Jak hodnotit a sdělovat dobrou i špatnou zpětnou vazbu. Kdy je lepší mlčet? Jakým jazykem mluvit? Čemu lidé opravdu rozumí. Zpětná vazba „absolutní“ (jsi 1058 nejlepší pracovník ve firmě) a „relativní“ (opravdu zlepšil ses). Zpětná vazba prorůstová, která pomáhá a většinou neškodí (anebo jen dočasně).

PRÁCE S INFORMACEMI – Jak rozeznat hodnotnou informaci od blábolu či pseudopravdy? Co si počít v době, kdy se jeví být vše „tekuté“, nestabilní, o nic se nedá opřít, na vše najdeme proti-teorii? Proč tak milujeme a nenávidíme vědu? Proč tolik milujeme různé ezoterické směry? Co nám dávají a (někdy) berou? Hranice naší racionality i iracionality? Manipulace s vírou i realitou? Má smysl být naivně optimistický? V čem ano a v čem raději ne? Jak si informace ověřovat a kdy raději slepě věřit, protože např. nemáme dostatek času nebo chuti?

JAK PŘEŽÍT a LÉPE ZAŽÍT RODIČOVSTVÍ – Být rodičem a nezbláznit se u toho ani nepoškodit děti se mnohým rodičům jeví jako nemožné (a nakonec ho většina relativně dobře přežije). Co můžeme udělat pro sebe a pro své děti? Co bychom měli požadovat od dětí a od sebe? Co to znamená dostatečně dobrý rodič? Nejsme příliš aktivní rodiče? Neměli bychom být trošku „línější“, méně kontrolující, starostliví? Jak pomoci dětem vyrůst a stát se dobrým člověkem? A proč raději zapomenout na (skoro) všechno, co jsme si přečetli (protože nám to často spíše přitíží a cítíme více viny za naši nedokonalost). A jak si celé rodičovství nepokazit a co nejvíce si ho užít?

ZVLÁDÁNÍ PHD EXISTENCE – Jak zvládat doktorát, spoustu souběžných radostí a starostí a roli, která není ani studentská ani nemá práva „dospělých“ akademiků. Kurz vychází z letitých zkušeností A. Neusara, který spolu založil konferenci PhD existence a na toto téma sepsal i několik publikací (viz sekce texty).

A DALŠÍ: samozřejmostí jsou kurzy na soft skills – např. prezentační dovednosti, pohovor, time-management, řešení problémů, týmová dynamika, komunikační dovednosti apod.