Rubriky
Můj výběr Proměna, spokojenost, život

Program duševní a fyzické obnovy za podpory přírody „Cesta přírodou“

Poloniny_2015

čtyřdenní program duševní a fyzické obnovy za podpory přírody

Pro koho?

Mnoho činností vyžaduje velkou pozornost, přímý kontakt s lidmi, nutnost být neustále „připojen“ a příliš mnoho sedět. Naše tělo ani duše nejsou na podobný způsob existence dostatečně evolučně vybaveny, což se u mnoha z nás projevuje např. chronickým stresem. Pokud dostatečně nekompenzujeme svůj pracovní i osobní život, může se to negativně projevit na našem zdraví i duševní pohodě. Máte podobně náročný život? Pak může být Cesta přírodou pro Vás.

Co je Cesta přírodou?

Cesta přírodou je speciálně vytvořený program obnovy duševní a fyzické rovnováhy. Během cesty nevyhledáváme adrenalin a nepotřebujeme si nic dokazovat, jak tomu bývá např. u různých zážitkových outdoor programů. Právě naopak. Našim cílem je pomoci účastníkům ztišit se, naladit na přirozený rytmus přírody, rozvíjet všímavost (mindfulness) a prohloubit porozumění sobě i druhým. A nějaký ten adrenalin obvykle přinesou i rozmary přírody…

Co se během Cesty přírodou děje?

Jak napovídá název, jde o cestu. A to cestu ve smyslu nemetaforickém – každý den se ujde několik kilometrů v přírodě, co nejdále od civilizace. A také ve smyslu metaforickém – chůze přírodou pomáhá ujasnit si naši vlastní životní cestu. Proces obnovy umožňuje pobyt v přírodě podporovaný průvodci pomocí individuálních i skupinových aktivit, které využívají prvky „terapie divokou přírodou“ (wilderness therapy). Jde např. o denní rituály – společné vaření, zakládání ohně; bytí o samotě; skupinové aktivity; práci s metaforami; individuální rozhovory; jednoduché radosti; uvědomování si dopadu na sebe, druhé i přírodu. Snažíme se i zdravě a lehce jíst a pijeme pokud možno vodu z přírodních zdrojů. Aktivit není příliš, aby byl prostor nechat se inspirovat samotnou přírodou.

Proč v přírodě?

Lidská zkušenost i výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě harmonizuje, učí nás, čistí hlavu a zklidňuje – dokonce i vidět strom z okna či na obrázku má pozitivní efekt. Proč? Přesně se neví, ale patrně jde o to, že jsme blíže našemu původnímu prostředí, vše má přirozený cyklus, jsme napojeni na přírodní živly a ačkoliv příroda vysílá našim smyslům množství podnětů, tyto podněty nás nevyčerpávají, jako ty námi vytvořené, ale naopak obnovují naše duševní zdroje a pozornost. Právě proto se terapeuti stále častěji vydávají do přírody.

Je pro někoho program Cesta přírodou nevhodný?

Aby program Cesta přírodou fungoval, je třeba být „odpojen“ od toho, co se děje u nás doma či v práci.  Program je proto určen pouze pro ty, kteří jsou ochotni po celou dobu pobytu mít vypnuty veškeré technologie (mobil, tablet) a také nepožívat návykové látky (zejména alkohol). Důvodem pro nepřijetí do programu může být také zvýšená agresivita či konfliktnost. Jedním z cílů programu je očista, která by byla při nedodržení těchto podmínek ohrožena. Podmínkou je také dostatečné zdraví pro několikadenní pobyt v přírodě (spí se na karimatkách pod plachtou). Nedoporučujeme také společný pobyt manželským párům či partnerům.

Je třeba během Cesty přírodou dodržovat nějaká pravidla?

Ano. Základním pravidlem je chovat se ohleduplně k druhým i přírodě a dále dodržovat vstupní kritéria uvedená výše.

Kdo stojí za programem Cesta přírodou?

Jo and I

Program jsem vytvořil já. Léta odcházím do přírody doplnit své síly a prošel jsem výcvikem ve wilderness therapy u Joanne Roberts z britské Wilderness Foundation. V tomto programu budu spolu s jedním či dvěma dalšími lidmi vašim průvodcem na cestě.

Kde?

Programy probíhají v Rychlebských horách, neboť zde není tolik rozvinut turismus a je zde možné přenocování v přírodě. Obvykle jde o programy začínající ve středu odpoledne a končící v sobotu.

Doplňující informace:

Účastníci si všechny věci a jídlo nesou na zádech. Doplňuje se pouze voda. Batoh váží obvykle kolem 12–18 kg (bere se pouze to nejnutnější) a cesta bývá přiměřeně dlouhá pro všechny účastníky. Cílem není zničit se náročnou túrou. Spí se pod jednoduchým přístřeškem nebo širým nebem, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Jídlo si vaříme po skupinách o cca 5–6 členech (v „rodině“) a nakoupí je předem vaši průvodci.

Chcete vědět více? Ozvěte se mi.

neusar@neusar.cz